nvbusiness

optymalizujemy
rachunki dla Twojej
firmy

dzień dobry

Skąd się biorą tak wysokie ceny prądu oraz gazu?

Przez ostatnie lata niewątpliwie byliśmy przyzwyczajeni do stałych, stosunkowo niskich cen energii na rynku. Do tej pory prawdopodobnie mało kto przejmował się cenami prądu czy gazu. Po prostu akceptowaliśmy to, że rachunki za prąd czy gaz opłacamy ze względu na nasze zużycie. Ostatni rok zmienił jednak prawie wszystko. Ogromny wzrost cen prądu oraz prawie 8-krotny wzrost cen gazu dla przedsiębiorców spowodował, iż przede wszystkim szukamy oszczędności a ceny idą w górę. Kolejną kluczową kwestią, poza obniżeniem rachunków jest gwarancja stabilności cen. W końcu ciężko nam zaplanować efektywne prowadzenie firmy, jeżeli rachunki zmieniają się czasem nawet 3 razy w ciągu jednego miesiąca.

       

Skąd więc biorą się obecne ceny energii?

Kilkanaście lat temu został wprowadzony Unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Na mocy Protokołu z Kioto państwa rozwinięte zyskały obowiązek redukcji emisji CO2 do 2021 roku o 5% w stosunku do poziomu z roku bazowego. Opłaty związane z zakupem uprawnień mają również pomóc w dalszej realizacji celu redukcji emisji. W ostatnim roku wartość owych uprawnień zaczęła istotnie rosnąć.  W wyniku mniejszej podaży uprawnien, wzrost wyniósł prawie trzykrotność początkowej wartości. Fakt ten znacząco odbił się na cenach prądu, które obciążają nasz budżet. Przedsiębiorstwa emitujące CO2 są zobowiązane do zakupu uprawnień. Firmy energetyczne zwiększenie kosztów produkcji cedują na użytkowników końcowych, czyli na nas: gospodarstwa domowe oraz firmy.

Wzrost cen materiałów

Dla wyjaśnienia wzrost cen energii możemy również odnieść do kryzysu gazowego. Ceny prądu oraz gazu są ze sobą bardzo mocno powiązane. Gaz ziemny bardzo długi czas był idealną alternatywą dla węgla. Niestety zakłócenie dostaw, zwiększenie zapotrzebowania oraz wzrastające nieustająco ceny gazu, przyczyniły się do tego, że wróciliśmy do węgla. W konsekwencji odnotowaliśmy wzrosty również na tym rynku. W Polsce, ceny prądu są bardzo mocno powiązane z sytuacją na rynku węgla. Jest to w końcu główny surowiec wykorzystywany do produkcji prądu w naszym kraju. Prognozy nie przewidują poprawy na rynku węgla w najbliższym czasie.

Transformacja energetyczna

Wielu z wymienionych problemów w ogóle by nie było, gdyby nasza gospodarka była inaczej skonfigurowana. Zakłady energetyczne stale naprawiają oraz modernizują swoją infrastrukturę. Obecnie nie posiadamy również magazynów energii. Elementy te mają również duży wpływ na ceny prądu. Kraje Skandynawskie notują obecnie mniejsze wzrosty cen prądu ze względu na wysokie wykorzystanie energii konwencjonalnej w swoim systemie energetycznym. 

 

Trzy główne powody dla których prąd dla firm jest droższy

Ceny prądu dla przedsiębiorstw są ustalane w oparciu o inne składowe.  W gospodarstwach domowych posiadamy stawki regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Dzięki temu są one względnie stabilne. URE nie dopuszcza również do nadmiernych wzrostów cen. Wyższe stawki dla firm to konsekwencja braku regulacji. Każdy podmiot na rynku ma prawo do indywidualnego ustalania cen. 

Kolejnym powodem podwyżek jest również tzw. moc umowna. Jest to graniczna ilość energii, jaką odbiorca deklaruje się pobierać w określonej jednostce czasu. Wysokość owej mocy jest indywidualna i zależy od poboru prądu przez urządzenia w firmie. Wyższe ceny dla przedsiębiorców wynikają więc z większego zapotrzebowania na prąd niż w gospodarstwach domowych. Niestety bez względu na zużycie, musimy uiścić opłatę za samą możliwość wyższego poboru a co za tym idzie obciążenia sieci.

Ostatnim powodem jest wprowadzenie tzw. opłaty mocowej. Jest to stosunkowo nowa opłata która początkiem 2021 roku obciążyła rachunki klientów biznesowych. Pieniądze te mają być przeznaczone na modernizację już istniejących oraz budowę nowych elektrowni. To również ma wpływ na nieproporcjonalny wzrost cen dla odbiorców indywidualnych oraz biznesowych. 

Kluczowe znaczenie ma również zużycie

Powyżej dowiedzieliśmy się skąd biorą się podniesione ceny prądu. Jednak ma na to również wpływ zapotrzebowanie na energię. W domowym zaciszu przeważnie pracuje jedynie parę sprzętów elektronicznych. W przedsiębiorstwach jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną jest o wiele wyższe. Przekłada się to na dużo większe zużycie prądu a co za tym idzie na wyższe rachunki. Reasumując, każda podwyżka odbija się więc silniej na przedsiębiorstwach niż na gospodarstwach domowych. My mamy jednak sprawdzone sposoby na obniżenie cen energii więc zapraszamy was do kontaktu z naszymi specjalistami. 

współpraca

czy jesteś gotowy za profesjonalne zarządzanie energią?